Rynkbehanling (Konsultation krävs)

Genom att injicera medlet i musklerna blockeras nervimpulserna och får muskulaturen att slappna av och resulterar då i reducerade rynkor och slätare hud. Medicinskt används detta även för att behandla överdriven svettning (hyperhidros), migrän, överaktiv käkmuskulatur (tandgnissling) och muskelspasmer.

Man kan även göra en förebyggande behandling om man har anlag för att utveckla markerade rynkor eller en mycket aktiv ansiktsmuskulatur.

De vanligaste behandlingsområdena för är

  • Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkan, argrynkan)
  • Horisontella rynkorna i pannan
  • Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar, skrattrynkor)
  • Behandlingen är inte permanent utan måste göras om var tredje till var sjätte månad.
  • Vanligaste biverkningar är blåmärken, svullnad eller lokal irritation/rodnad i samband med nålsticket.
  • Lindrig huvudvärk kan uppstå någon/några dagar efter behandlingen då muskulaturen börjar slappna av.


Det tar två veckor för behandlingen att få till sin fulla verkan. Den verkar olika snabbt från person till person och kan ta ojämt innan de två veckorna gått. Efter två veckor fram till fyra veckor kan man göra en touch up om ojämnhet fortfarande finns kvar eller det inte tagit helt fullt ut.